ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

Ανάπλαση & αναβάθμιση δικτύου πλατειών, πεζόδρομων και κεντρικής Αγοράς πόλεως Αργοστολίου

Υπεγράφη χθες 15/02/2023 από το Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο
Μιχαλάτο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ
» Ζαφειρόπουλο Διονύσιο η σύμβαση για το
έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ποσού 4.440.074,32 € (Χωρίς Φ.Π.Α.).
Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος του έργου είναι η περιοχή των Λαϊκών
και Εργατικών Κατοικιών, οι πεζόδρομοι της περιοχής του Αγίου Ελευθερίου-
Μητρόπολης και πέριξ της Βιβλιοθήκης, όπου θα αποτελέσουν και πρόταση της
μαθητικής διαδρομής (οδός Γερ. Μαυρογιάννη), οι πεζόδρομοι της περιοχής του
Μαϊστράτου και οι κάθετοι της οδού Χαροκόπου και τέλος η κεντρική αγορά της
πόλης του Αργοστολίου.
Η ποιοτική αναβάθμιση της πόλης με την αποκατάσταση του δικτύου των
πεζόδρομων και των οδών με σκαλοπάτια, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις και την
ασφάλεια των πεζών. Επί πρόσθετα στο δίκτυο των πεζόδρομων και οδών με
σκαλοπάτια προβλέπεται η δημιουργία μαθητικής διαδρομής όπου οι μαθητές θα
μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια από το κέντρο της πόλης προς τα σχολεία
και αντιστρόφως. Παράλληλα και επικουρικά των παραπάνω, θα αποκατασταθούν
και θα αναβαθμιστούν ένας μεγάλος αριθμός κοινόχρηστων χώρων και πλατειών,
τονίζοντας την αναγκαιότητα για πράσινο στον αστικό ιστό της πόλης του
Αργοστολίου. Τέλος το παραλιακό μέτωπο θα συνδέσει όλα τα παραπάνω σε μία
ενιαία ενότητα που στόχος της θα έχει την διευκόλυνση της κίνησης και της
ασφάλειας των πολιτών, την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση καθώς και
την δημιουργία χώρων κοινωνικής επαφής.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης.

Related Articles

Back to top button