ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕΤΩΡΑ

Δήμος Κεφαλονιάς: Ενημέρωση προς τους Δημότες

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι σε περίπτωση που το δίκτυο της ΔΕΗ που αφορά τον
Δημοτικό φωτισμό βρίσκεται σε λειτουργία κατά την διάρκεια της ημέρας αυτό οφείλεται στο ότι
το αρμόδιο ηλεκτρολογικό συνεργείο του Δήμου μας εκτελεί εργασίες αποκατάστασης
ηλεκτρολογικών βλαβών (αλλαγή καμένων λαμπτήρων).
Η ενημέρωση αυτή γίνεται, με αφορμή παράπονα πολιτών, για αναμμένους λαμπτήρες κατά την
διάρκεια της ημέρας.

Ο Α/Δήμαρχος
Σπύρος Σαμούρης

Related Articles

Back to top button