ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- Αιτήσεις Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου
28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Αργοστόλι, 27-07-2022

Αιτήσεις Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων
Τελευταία Υπενθύμιση

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες ότι πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Αργοστολίου προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικών σταντ για το έτος 2022 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα κατωτέρω:

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
2. Πρόσφατη Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
3. Εάν πρόκειται για εταιρείες, το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.
4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.
5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Σε περίπτωση μη άμεσης προσέλευσης, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (πρόστιμα κ.λπ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360101, 2671361018-019
Email: protocol@argostoli.gov.gr

ΟΑντιδήμαρχος

Σπυρίδων Πεφάνης

ΠΗΓΗ: kefaloniapress.gr

Related Articles

Back to top button