ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ : Συνεδρίαση Δ.Σ. με 12 θέματα προς συζήτηση

16ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018  και την παρ1   άρθρου 11Ν 5043 /23   να  προσέλθετε   στην 16η   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του  Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου  Ευαγγελάτου)  την  Τετάρτη   31 Μαίου 2023  και ώρα   18:30 προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  Ημερήσιας Διάταξης: 

 • Έγκριση  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 7η τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2023.Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .
 • Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχετικά με τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023.Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος .

 Έγκριση της αριθ 11/23 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Α Τριμήνου 2023.»Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών . 

 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-Μειωτικού) του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co» Εισήγηση : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .
 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-Μειωτικού) του έργου: «Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co.»Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .
 • Έγκριση των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης  για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης», ενταγμένης στο Πρόγραμμα “Α. Τρίτσης.Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .
 • Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης, του Δήμου Ληξουρίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. –Αναπτυξιακός  Οργανισμός  Τοπικής   Αυτοδιοίκησης »  για την υλοποίηση του έργου:  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ανάπλαση  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας  &  Ιθάκης  με  Προμήθεια  Συνθετικού  Χλοοτάπητα , Συνθετικού  Τάπητα  Στίβου  &  Παρκέ  Γηπέδου  Καλαθοσφαίρισης »Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .
 • Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διαδημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Διλινάτων»Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .
 • Εισήγηση περί  λήψης  απόφασης  Εγκατάστασης  Λυόμενης –Προσωρινής       Κατασκευής (Εργοταξιακός Οικίσκος) σε Κοινόχρηστο  Χώρο  (Πλατεία Μπακογιάννη ) στα πλαίσια του έργου:  «Ανάπλαση  & Αναβάθμιση Δικτύου  Πλατειών , Πεζοδρόμων  & Κεντρικής  Αγοράς  Πόλεως  Αργοστολίου.Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .
 • Χορήγηση Εκτάκτων  Βοηθημάτων  Απόρων Πολιτών  .Εισήγηση : Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής  Γεώργιος Τσιλιμιδός .
 • Αίτημα για  παραχώρηση τέως Νηπιαγωγείου Πετρικάτων .  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος  Γεώργιος Τσιλιμιδός .
 • Έγκριση Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 8 Ν 3463/06 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά  την Ονοματοδοσία Οδών .   Εισήγηση: Αντιδήμαρχος  Γεώργιος Τσιλιμιδός

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους»   Θέμα : «Αναπτυξιακός οργανισμός Δήμου Αργοστολίου» 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρόνικος –Νικόλας  Βαλλιανάτος

Related Articles

Back to top button