ΔΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας η συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ναυτιλίας η συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης, μέχρι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (95.000,00€) για την ολοκλήρωση του έργου: «Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης-Αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή-Μπρούζι».
Ευχαριστούμε τον Υπουργό κο Ιωάννη Πλακιωτάκη και τον Γ.Γ Μανώλη Κουτουλάκη για την στήριξη έτσι ώστε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής να ικανοποιηθεί.
Συνεχίζουμε…

Related Articles

Back to top button