ΑΓΡΟΤΙΚΑΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Α.Σ. : Δωρεάν οι αιτήσεις για την έκτακτη Επιδότηση ζωοτροφών 2022

Ε.Α.Σ. : Δωρεάν οι αιτήσεις για την έκτακτη Επιδότηση ζωοτροφών 2022

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκτακτη Επιδότηση ζωοτροφών έτους 2022.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2022, πρόκειται να δοθεί έκτακτη προσωρινή στήριξη ύψους ογδόντα εννέα εκατομμυρίων ευρώ (89.000.000€) στις Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην Κτηνοτροφία.

Για την έκτακτη Επιδότηση ζωοτροφών 2022, τα χρήματα προκύπτουν βάσει του συστήματος κλάσεων. Όσοι ντόπιοι Παραγωγοί έχουν πάνω από 100 Αιγοπρόβατα και περισσότερα από 15 παραγωγικά Βοοειδή, θα πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000€, διαφορετικά η Επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520€, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια. Η Επιδότηση ζωοτροφών θα έχει προσαύξηση 15% για τα Νησιά μας.

Οι ενδιαφερόμενοι ΘιακοΚεφαλονίτες Κτηνοτρόφοι των κλάδων Αιγοτροφίας – Προβατοτροφίας, Βοοτροφίας, Πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και Χοιροτροφίας, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο 22, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ), έως Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.

Το Τμήμα Επιδοτήσεων του Ε.Α.Σ. (Αγροτικής Ένωσης) Κεφαλληνίας & Ιθάκης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ στους ντόπιους Παραγωγούς οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και κάθε τεχνική υποστήριξη στην υποβολή της αίτησης στήριξης – πληρωμής της έκτακτης Επιδότησης ζωοτροφών έτους 2022.

Από Ε.Α.Σ (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης

kefaloniapress.gr

Related Articles

Back to top button