ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία λειτουργίας Αγροτικού Ιατρείου Σβορωνάτων

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στα Σβορωνάτα Λειβαθούς  την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Related Articles

Back to top button