ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΕΛΛΑΔΑΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου

1) Σχετικά με αίτημα ΕΚΑΒ Τομέα Κεφαλληνίας.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος .

2) Ψήφισμα για Παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ 2/2022.».
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

3) Εισήγηση για σίτιση ωφελουμένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το μήνα Αύγουστο.
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

4) Εκμίσθωση χώρου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Χιονάτων, Δ.Ε. Ελειου Πρόννων, επί της Επαρχιακής οδού Αργοστολίου-Σκάλας.
Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

5) Έγκριση των 1ου & 2ου Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

6) Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 10η τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 που περιέχει την 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

7) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αργοστολίου για την συγκρότηση για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων για το έτος 2024.
Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος.

8) Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ανοιχτού αθλητικού κέντρου Κουρκουμελάτων Κοινότητας Μεταξάτων» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

9) Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Αγροτική Οδοποιία Δ. Αργοστολίου» αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

10) Εισήγηση για τον Ορισμό Υπολόγου Διαχειριστή και Υπεύθυνου Λογαριασμού της Πράξης με τίτλο : «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος πόλεως Αργοστολίου – Ασφαλτοστρώσεις οδών » του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και με π/υ οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Εισήγηση : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

11) Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Αξιοποίηση Υφιστάμενης Γεώτρησης στη θέση «ΛΑΜΠΗ» Δημοτικής Ενότητας Ομαλών Δήμου Αργοστολίου ».

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

12) Εισήγηση για την Ματαίωση Διάλυσης Σύμβασης κατόπιν αίτησης Αναδόχου με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει για το έργο : «Δαπάνες για Κατεδαφίσεις, Καθαιρέσεις, Υποστυλώσεις Σεισμοπλήκτων Κτιρίων Λόγω του Σεισμού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

13) Εισήγηση περί έγκρισης 6ης Παράτασης Εργασιών του Υποέργου (1) με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου στην Κεφαλλονιά » της Πράξης με κωδ. Σ.Α. ΕΠ0221 (αρ. ενάριθμου έργου Κ.Α. 2017ΕΠ02210036), ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” με κωδ. ΟΠΣ 5004326.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

14) Εισήγηση περί χορήγησης Αυτεπαγγέλτως από την Προισταμένη Αρχή 3ης παράτασης εργασιών εντός της Οριακής Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου », (Εφαρμογή άρθρου 147-παρ. 4 Ν4412/2016, όπως ισχύει την 01-9-2021).
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

15) Εισήγηση περί έγκρισης 2ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αργοστολίου .»
(Τ.Κ. Σκάλας Δ.Ε. Ελειού –Πρόννων ).

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρόνικος –Νικόλας Βαλλιανάτος

Related Articles

Back to top button