ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης για το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ της χώρας Εξωτερικός Εισερχόμενα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Με αφορμή την κατάθεση του νέου Νόμου-Πλαισίου με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» από την Υπουργό Παιδείας.

Οι σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες, αλλά και το ίδιο το νομοσχέδιο, είναι η απαρχή μίας σκοτεινής περιόδου για την λειτουργία του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, με αδιαφανείς διαδικασίες, μηχανισμούς διαπλοκής, «υπόγειες» συνεννοήσεις συμφερόντων και ανταλλάγματα «κάτω από το τραπέζι», με τελικό σκοπό την διάλυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω σχεδιασμών είναι η επιβολή ενός συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης που καταργεί τη δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων, με την σύσταση των Συμβουλίων Διοίκησης (ΣΔ), ενός θεσμού που απέτυχε παταγωδώς στην προηγούμενή εφαρμογή του πριν από μία δεκαετία.

Είναι σαφές ότι με το κείμενο του νέου Νόμου για την λειτουργία των ΑΕΙ:

1. Η Υπουργός Παιδείας, βρισκόμενη προφανώς σε εντεταλμένη υπηρεσία, δείχνει για ακόμα μία φορά ξεκάθαρα την απαξία της για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τις προθέσεις της για την χειραγώγηση των ΑΕΙ. Επιχειρεί να νομοθετήσει μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, αποκλείοντας τα Α.Ε.Ι. από τον ουσιαστικό διάλογο.

2. Καταργείται ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων αφού για μία σειρά ζωτικών θεμάτων, όπως οι συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μετονομασίες ακαδημαϊκών μονάδων, κ.α., απαιτείται μόνο η γνώμη (ή και μη-γνώμη) της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Με τον τρόπο αυτό, αφήνει τις πανεπιστημιακές μονάδες έκθετες σε αυθαίρετες αποφάσεις εξωπανεπιστημιακών κύκλων και σε μεθοδεύσεις που μπορεί, χωρίς κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο, να οδηγήσουν ακόμη και στην εξαφάνισή τους.

3. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος και οι αντιπρυτάνεις διορίζονται από το ΣΔ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τι έχουν ψηφίσει τα μέλη ΔΕΠ. Έτσι ανατρέπει πλήρως τον δημοκρατικό τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων, αποστερώντας την αυτονομία τους και περιορίζοντας σοβαρά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πανεπιστημιακών. Οι αντιπρυτάνεις δεν είναι μέλη ούτε της Συγκλήτου ούτε του ΣΔ, ενώ οι κοσμήτορες διορίζονται από το ΣΔ χωρίς απολύτως καμιά εκλογική διαδικασία. Η Σύγκλητος περιορίζεται σε ρόλο διακοσμητικό και ελεγχόμενο.

4. Ο επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι.

5. Απαξιώνει τα πτυχία και δημιουργεί πτυχιούχους πολλαπλών ταχυτήτων. Μέσα από μια τεράστια γκάμα προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων δευτερεύουσας κατεύθυνσης, σύντομης διάρκειας και πιστοποιητικών ψηφιακών δεξιοτήτων, θολώνει και διασπά την έννοια του ενιαίου πτυχίου, διαλύοντας και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, όπου αυτά υπάρχουν. Η ισοπέδωση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων ολοκληρώνεται με την άνευ προϋποθέσεων αναγνώριση των τριετών πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ και βεβαίως με την ισοτίμηση των πτυχίων των Κολλεγίων.

6. Θέτει το πανεπιστήμιο στο κέντρο μιας επιχειρηματικής και όχι ακαδημαϊκής κουλτούρας προσπαθώντας να τα υποτάξει στην αυθαίρετη κρίση επιχειρηματικών παραγόντων και στη διαχείριση αμφιβόλου ικανότητας και εγκυρότητας οικονομικών διευθυντών. Τα βιομηχανικά διδακτορικά βάζουν τις επιχειρήσεις στα Πανεπιστήμια δίνοντάς τους ουσιαστικά τη δυνατότητα παρέμβασης στις αποφάσεις και στην αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων. Εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή ή στις συνεδριάσεις της Τριμελούς και της Επταμελούς Επιτροπής εκφράζοντας τις απόψεις του. Η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας επεκτείνεται ακόμα και στις κρίσεις των μελών ΔΕΠ, αφού η συμμετοχή τους σε εταιρείες τεχνοβλαστούς αποτελεί κριτήριο εξέλιξης.

7. Τμήματα που δεν θα συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό φοιτητών – ανεξάρτητα αν αυτό οφείλεται στο αντικείμενο τους ή στην γεωγραφική τοποθέτηση τους – θα υποβιβαστούν σε Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας, ώστε να απορροφήσουν αποτυχόντες των Πανεπιστημίων. Έτσι θα έχουμε φοιτητές και καθηγητές δεύτερης κατηγορίας εντός των ίδιων Πανεπιστημίων. Επίσης στα Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας δεν δίνεται η δυνατότητα να οργανώνουν προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικές σπουδές) με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες σε αυτά τα τμήματα Αναπληρωτές Καθηγητές να μην έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας εφόσον δεν θα πληρούν το κριτήριο της επίβλεψης διδακτορικής διατριβής. Επιπρόσθετα διδάσκοντες όλων των βαθμίδων που έχουν εκλεγεί σε Πανεπιστημιακά Τμήματα μετά την ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, ενώ θα έχουν όλα τα προσόντα να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές δεν θα τους δίνεται αυτή η δυνατότητα.

8. Για τις μεταπτυχιακές σπουδές προωθούνται η θέσπιση διδάκτρων παντού και η ουσιαστική κατάργηση των εναπομεινάντων δωρεάν προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

9. Είναι έκδηλη η δυσμενής αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες οφείλουν να αποτελούν για την Ελληνική Πολιτεία μέγιστο ελληνικό εθνικό μέλημα και οι οποίες από τη φύση τους δεν συνδέονται με την αγορά και την επιχειρηματικότητα.

10. Εισάγονται ελαστικές σχέσεις εργασίας για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ. Επίσης καταργεί το θεσμό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

11. Για τα μέλη ΔΕΠ επιχειρείται ανάμεσα σε άλλα η υπονόμευση της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, με την κατάργηση της μονιμότητας, η σύνδεση της εξέλιξης σε ανώτερες βαθμίδες με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα αφού θέτει μεταξύ άλλων κριτήρια όπως η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η συμμετοχή στην ίδρυση ή τη διοίκηση spin off εταιρειών.

12. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, το μέλλον των οποίων φαντάζει αβέβαιο.

13. Δεν λύνει καίρια προβλήματα όπως η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, η ισοτιμία των πτυχίων των κολεγίων, η φοιτητική στέγη, κ.α., αλλά αντίθετα, με τις ξεκάθαρες βλέψεις για μετατροπή του πανεπιστήμιου σε επιχείρηση, τα επιτείνει.

14. Δεν υφίσταται καμία νομοθετική πρόβλεψη για την ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων, δείχνοντας ξεκάθαρα πως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν ενδιαφέρεται για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην περιφέρεια της χώρας.

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ι.Π., δηλώνει ότι αντιτίθεται σε αυτή την συντονισμένη και κατάπτυστη προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας εντός των Ιδρυμάτων και υποβάθμισης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Απορρίπτει στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις», και καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των Ιδρυμάτων, να αφουγκραστεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και να μην καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή τον απαράδεκτο, από κάθε άποψη, Νόμο-Πλαίσιο που ευαγγελίζεται.

2. Καταδικάζει τις μεθοδεύσεις του υπουργείου που έχει αναγάγει σε ιδεολογικό αγώνα την υποταγή των πανεπιστημίων και του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αυθαίρετη βούληση εξωπανεπιστημιακών οντοτήτων. Οι μεθοδεύσεις αυτές στρέφονται κατά των φοιτητών, κατά του πανεπιστημίου, κατά της ίδιας της δημόσιας, δωρεάν ανώτατης παιδείας, κατά της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας.

3. Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να σεβαστεί και να ενισχύσει το αυτοδιοίκητο του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.

4. Ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσαυξήσει τις διαθέσιμες θέσεις μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια της χώρας, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τα περιφερειακά και νησιωτικά ιδρύματα που μαστίζονται από υποχρηματοδότηση και των οποίων οι συνάδελφοι διδάσκοντες συνεχίζουν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με πενιχρούς πόρους, να παρέχουν το ύψιστης ακαδημαϊκής ποιότητας έργο τους.

 Η Πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται σε εγρήγορση, για δυναμικές κινητοποιήσεις, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι!

ΠΗΓΗ: inkefalonia.gr

Related Articles

Back to top button