ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το Μαιευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου εκπέμπει SOS-Έχουν να πάρουν άδεια 3 χρόνια!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Ν.Κ. Αρ. Πρωτ: 108/21-6-2023
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ –ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Προς:
Email: somanosokef@gmail.com 1) ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3) ΔΙΟΙΚΗΤΗ 6ης ΥΠΕ
4) ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
5) ΠΟΕΔΗΝ
Θέμα: «Στελέχωση Μαιευτικού Τμήματος Γ. Νοσοκομείου Κεφαλληνίας»
Σχετικό: Έγγραφο υπ’αριθμ. 5331/29-5-2023 Μαιευτικού Τμήματος.
Σύμφωνα με το ως άνω σχετικό, στο Μαιευτικό Τμήμα εργάζονται μόνο πέντε Μαίες μαζί με την Προϊσταμένη, τρεις μόνιμες και δύο επικουρικές με λήξη της σύμβασής τους στις 31-12-2023. Για ένα 24ωρο απαιτούνται 4 Μαίες που καλύπτουν τα εξής τμήματα:
• Τα τακτικά εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία.
• Τα επείγοντα (ΤΕΠ) μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά.
• Τη Μαιευτική Κλινική.
• Το Χειρουργείο.
• Την αίθουσα τοκετών.
Επαγωγικά, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού στέρησε τη χορήγηση κανονικών αδειών των ετών 2021-2022-2023, καθώς και συσσωρευμένων οφειλόμενων ρεπώ. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η έντονη κόπωση και η διαταραχή του οικογενειακού περιβάλλοντος και της προσωπικής ζωής του προσωπικού.
Επειδή η μεγάλη αυτή έλλειψη μαιών στοιχειοθετεί συνθήκες επισφάλειας στην αντιμετώπιση των μαιευτικών-γυναικολογικών περιστατικών, είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη δύο (2) μόνιμων μαιών και ως τότε να γίνει άμεση κάλυψη των κενών με επικουρικές μαίες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Related Articles

Back to top button