ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς: Απάντηση σε δημοσίευμα

Για άλλη μια φορά εξαιτίας συκοφαντικής για την εταιρία μας και υποβολιμαίας ανάρτησης της γνωστής [ μεταξύ των άλλων και για τη ́ ́συμπάθεια ́ ́ του διαχειριστή της προς την εταιρία μας και τον εκπρόσωπο της ] ιστοσελίδας αναγκαζόμεθα να απαντήσουμε τα αυτονόητα ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στο επιβατικό κοινό :

-Την Τρίτη 2.5.2023 ενώ το λεωφορείο της εταιρίας μας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Αργοστόλι μέσω Πάτρας είχε φθάσει στην πόλη της Πάτρας προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο ́ ́ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ́ ́ το οποίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα – Σάμη, από τα Λιμεναρχεία Πατρών και Κυλλήνης αντίστοιχα διατάχθηκε η απαγόρευση απόπλου των επιβατηγών πλοίων από τα λιμάνια της Πάτρας και της Κυλλήνης αντίστοιχα με συνέπεια οι επιβάτες του λεωφορείου της εταιρίας μας να αναγκασθούν να διανυκτερεύσουν στην Πάτρα.

-Σύμφωνα με την λογική του συντάξαντος τη σχετική ανάρτηση, που όπως φαίνεται ́ ́ πόρρω απέχει ́ ́ από την κοινή λογική, η εταιρία όφειλε να μην είχε εκτελέσει το ως άνω δρομολόγιο από Αθήνα προς Κεφαλ-λονιά μέσω Πάτρας ακινητοποιώντας το λεωφορείο της στην Αθήνα επειδή, όπως αναφέρει, στον Πατραϊκό κόλπο έπνεαν άνεμοι έντασης έως οκτώ μποφόρ και ́ ́υπήρχε σοβαρή περίπτωση έκδοσης απαγορευτικού απόπλου ́ ́.

-Απλά λοιπόν θέτουμε υπόψη του επιβατικού κοινού ότι: (α) η εκτέλεση των δρομολογίων των λεωφορείων της εταιρίας μας είναι υποχρέωση της και όχι δικαίωμα αυτής το οποίο μάλιστα δύναται αυτή να ασκεί κατά την εκάστοτε κρίση του εκπροσώπου της και (β) η μη εκτέλεση δρομολογίου λεωφορείου προϋποθέτει τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας και τέτοιος φυσικά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι το ενδεχόμενο έκδοσης απαγορευτικού απόπλου των επιβατηγών πλοίων αλλά η ίδια έκδοση του απαγορευτικού απόπλου των επιβατηγών πλοίων, το οποίο την κρίσιμη ημεροχρονολογία εκδόθηκε ενώ το λεωφορείο της εταιρίας μας είχε φθάσει στην Πάτρα .

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ

Related Articles

Back to top button