ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕΥΓΕΙΑ

Με επιτυχία η δράση ψυχολογικής στήριξης των ωφελούμενων ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους) των Δήμων- εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα οποία στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων ΤΕΒΑ/FEAD.

Η δράση αφορούσε στην παροχή ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό μέσω τηλεφώνου, στους ωφελούμενους όλων των Δήμων-εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ενθάρρυνση και συμβουλευτική, για θέματα που αφορούν την ενίσχυση της ενδοοικογενειακής δυναμικής, για τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας με άλλα μέλη της οικογένειας, για την αποφυγή διαπροσωπικών συγκρούσεων και ενδοοικογενειακής βίας και καλλιέργεια τεχνικών εμψύχωσης και αλληλεγγύης με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για την ενίσχυση της θετικής ψυχολογικής ανταποκρισιμότητας στην διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Μέσω της τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστηρικτικής δράσης στόχος ήταν να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με σύνεση όποια δύσκολη οικογενειακή ή διαπροσωπική κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, ειδικά την περίοδο της πανδημίας.

Η δράση υλοποιήθηκε από 10/2/2022 έως 22/3/2022 παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη στους ωφελούμενους ΤΕΒΑ μέσω συνολικά 759 τηλεφωνικών συνεδριών.

ΠΗΓΗ: https://www.inkefalonia.gr/

Related Articles

Back to top button