ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέες χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας σε ξενοδοχεία της Κεφαλονιάς, Κέρκυρας και Ζακύνθου

Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 7 ξενοδοχεία στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο.

Nα σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των 7 επενδύσεων έγινε στις 27/12/2022 μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε:

Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΕΜΠΛΥΣΗ ΚΛΑΜΠ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής του ξενοδοχείου EMELISSE στην Κεφαλονιά, κατηγορίας 5 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 651.895,13 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 651.895,13 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης SEA FRONT I.K.E. με έδρα την Κεφαλονιά, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 2.876.735 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 2.876.735 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΑΒΜ-BOND E.E., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 1.134.971,38 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.062.967,45 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΑΕ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής του ξενοδοχείου PASPALIS HOTEL στη Σκάλα Κεφαλονιάς, κατηγορίας 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 1.416.680,53 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.403.499,49 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ Α.Ε., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής του ξενοδοχείου ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ στην Κέρκυρα, µε αναβάθµισή του σε κατηγορία 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 315.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 315.000 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΚΥΒΕΤΟΣ ΑΞΤΕ με έδρα τη Ζάκυνθο, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 1.171.135,72 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.171.135,72 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης AZANTE BOUTIQUES SUITES με έδρα τη Ζάκυνθο, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 680.597 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 680.597 ευρώ.

kefaloniapress

Related Articles

Back to top button