ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΔΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς – Ιθάκης σχετικά με την κατάργηση της έδρας Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Π.Ε.) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  Αρ. Φύλλου 1634/5 Απριλίου 2022, (Αριθμ.351.1/5/37208/Ε3) η απόφαση της Υπουργού Παιδείας με την οποία γίνεται κατανομή 800 θέσεων:

   – Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και 

   – Επιστημονικής Ευθύνης.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα έχουν την επιστημονική ευθύνη Νηπιαγωγείων  και άλλων νομών εκτός της έδρας τους, που θα απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται  και η κατάργηση της έδρας  Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών από την  Κεφαλονιά και η μεταφορά της ευθύνης της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων  για τα νησιά μας,  στο Αγρίνιο.

Η έδρα του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών λειτουργεί στην Κεφαλονιά εδώ και δεκαέξι χρόνια μετά από απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας των νησιών μας.

Με τη μεταφορά της  έδρας του Σχολικού Συμβούλου Νηπιαγωγών στο Αγρίνιο και έχοντας ο Σχολικός Σύμβουλος  υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μέρος του νομού Αιτωλοακαρνανίας, στη Λευκάδα,στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, είναι εύκολο να καταλάβουμε, τι επιχειρείται: Η μετατροπή του Σχολικού Συμβούλου, από αρωγό των προσπαθειών των Νηπιαγωγών και γνώστη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, σε απόμακρο και απρόσωπο διεκπεραιωτή των κυβερνητικών επιλογών.

  Τα χρήματα που θα σπαταλιούνται στους δρόμους και τα δρομολόγια, αποδεικνύει, ότι χρήματα υπάρχουν, όχι όμως για την ποιοτική ανβάθμιση της παιδείας, αλλά, για την κυριαρχία του νεοσυντηρητικού εκπαιδευτικού αφηγήματος της κυβέρνησης, που θέλει τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, για να μετατρέψει τις σχολικές μονάδες σε επιχειρήσεις, τη γνώση σε εμπόρευμα και τους γονείς και τα παιδιά τους σε πελάτες της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.

 Ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης που θα εδρεύει στο Αγρίνιο δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να βοηθά, να συνεπικουρεί και να συμπαρίσταται στη λειτουργία και στην επίλυση των προβλημάτων   των Νηπιαγωγείων μας. Είναι πρακτικά και λειτουργικά αδύνατο.

Είναι προφανές ότι στη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική τάξη, όπου το μόνο κριτήριο συγκρότησής της είναι η ηλικία των μαθητών (ενώ υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τις άλλες βασικές παραμέτρους της μαθησιακής διαδικασίας), ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Επίσης, όλο και μεγαλύτερος αριθμός μαθητών, παρουσιάζουν προβλήματα που άπτονται ειδικής και εξατομικευμένης αντιμετώπισης για την επίλυσή τους.

Ο εκπαιδευτικός καλείται να συμβάλει στην προετοιμασία όλων των μαθητών για τη μελλοντική συνύπαρξή τους σε μια ίσων ευκαιριών κοινωνία, αξιοποιώντας δημιουργικά τόσο την πολιτισμική ετερότητα όσο και την εξατομικευμένη ιδιαιτερότητα. Παράλληλα, οφείλει να συμβάλει στη διαμόρφωση υψηλών σχολικών επιδόσεων από όλους τους μαθητές, είτε ανήκουν στην πλειονοτική είτε σε μειονοτικές ομάδες, στοιχείο που μετουσιώνεται στη μείωση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής. Για να εκπληρώσει το έργο του με αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη χρειάζεται να αντιμετωπίζει τον μαθητή όπως πραγματικά είναι (με τις γλωσσικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητές του), να στοχεύει στην αυτονομία του μαθητή (ο οποίος θα μπορεί να συγκροτεί τη δική του γνώση αξιοποιώντας γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες που κατέκτησε στο σχολείο) και να λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

Όρος κλειδί για την επιτυχία του έργου αυτού είναι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, διευθυντή σχολικής μονάδας, σχολικό σύμβουλο, γονείς, τοπική κοινωνία). Ειδικότερα η συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο, όταν αυτός λειτουργεί ως διευκολυντής και εμψυχωτής, υποβοηθεί τον προσωπικό αναστοχασμό του εκπαιδευτικού και υποστηρίζει το έργου του σχολείου για διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης που θα εδρεύει στο Αγρίνιο δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να βοηθά, να συνεπικουρεί και να συμπαρίσταται στη λειτουργία και στην επίλυση των προβλήματων  των Νηπιαγωγείων μας. Είναι πρακτικά και λειτουργικά αδύνατο.

  Συνεπώς τα Νηπιαγωγεία θα μείνουν χωρίς υποστήριξη, με την κατάργηση της θέσης απ΄την Κεφαλονιά. Το μεγαλύτερο έλλειμμα, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι σε μια δύσκολη ώρα δεν θα μπορεί να δηλώσει φυσική παρουσία. Η ανθρώπινη παρουσία, η διαπροσωπική, διαλογική και συναισθηματική επικοινωνία, μπορεί να αποτελέσει τον=καταλύτη, για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων.

  Σαν εκπαιδευτική κοινότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης,

Καταγγέλλουμε την ενέργεια αυτή του Υπουργείου Παιδείας και ζητάμε απ΄ τη Δ.Ο.Ε., τους πολιτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας , να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σε διορθωτικό ΦΕΚ, η έδρα του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Κεφαλληνίας να μείνει στον τόπο μας και να μην καταργηθεί.

Διεκδικούμε σε κάθε νομό να υπάρχει έδρα Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών καθώς το νηπιαγωγείο είναι μία αυθύπαρκτη και με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκπαιδευτική μονάδα.

Ως εκπαιδευτική κοινότητα θέτουμε ως κυρίαρχη απαίτηση την υποστήριξη-εμψύχωση του εκπαιδευτικού μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Απορρίπτουμε ένα αυταρχικό και οργανωμένο σύστημα διοίκησης και εκπαίδευσης, που κάθε στέλεχος δεν μπορεί παρά στο πλαίσιο του γραφειοκρατικού – ελεγκτικού ρόλου του, να υπηρετεί πιστά την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποδομώντας τη δημόσια εκπαίδευση.

                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                            

   Βαρδαραμάτος Βαγγέλης                                              Παύλου Κατερίνα

inkefalonia.gr

Related Articles

Back to top button