ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγής Καππάτος: Παρέμβαση στη Βουλή των Ελλήνων για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το Σχέδιο «Γιατρός για Όλους»

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

Στη συζήτηση που προηγήθηκε είχα την ευκαιρία να λάβω τον λόγο αναφέροντας πως η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών. «Υποχρέωσή μας είναι να την εξασφαλίσουμε με τρόπο ισότιμο», τόνισα εμφατικά.

Αναφορικά με τον «Γιατρό για όλους», έναν νέο θεσμό που εισάγουμε, η επιμέλεια και η συστηματική τήρηση του φακέλου ασθενούς, ο προληπτικός έλεγχος και η παραπομπή τους σε άλλα επίπεδα περίθαλψης όταν αυτό είναι αναγκαίο καθώς και η διευκόλυνση των πολιτών κατά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας είναι παράμετροι που το ψηφισθέν νομοσχέδιο θεραπεύει.

Σχετικά, τέλος, με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στη διαμόρφωση πολιτικών αποζημιώσεων καθώς και η θέσπιση κινήτρων για τους παρόχους να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών τους είναι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νομοσχεδίου.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Θα δώσω μια σύντομη απάντηση σε όσα είπε πριν αξιότιμος κύριος συνάδελφος. Είπατε ότι η Κυβέρνηση έχει βάλει έναν γιατρό και δύο χιλιάδες κατοίκους, όταν η δική σας κυβέρνηση είχε για δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα πολίτες, αν δεν απατώμαι. Ανά περισσότερους κατοίκους είχε η δική σας κυβέρνηση από ό,τι νομοθετεί η σημερινή Κυβέρνηση. Έτσι για να είμαστε πιο σαφείς.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας αφορά σε μια συζήτηση που απασχολεί την πολιτική και τη διοίκηση της υγείας πολύ πριν την έλευση της πανδημίας. Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών. Υποχρέωση μάλιστα δική μας είναι να την εξασφαλίσουμε με τρόπο ισότιμο.

Η στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς ενίσχυση της ίδιας, αλλά και αποσυμφόρηση του όγκου εργασιών των νοσοκομείων έχει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός πως τα νοσοκομεία μας επιβαρύνονται δυσανάλογα συγκριτικά με τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Συμφωνούμε ακόμη ότι οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας επιλέγουν να προσέρχονται στα νοσοκομεία για συμβάντα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο εισαγωγικό επίπεδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αλλά και οι πρωτοβουλίες που νομοθετήθηκαν στο παρελθόν, όπως εκείνη του οικογενειακού γιατρού, δεν έτυχαν της απαραίτητης υποδοχής και στήριξης στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την υγεία.

Αυτά και άλλα τόσα συμπεράσματα λαμβάνονται υπόψη στο παρόν νομοσχέδιο, που με τρόπο χειρουργικό επιχειρεί να τα διορθώσει.

Η επιμέλεια και η συστηματική τήρηση του φακέλου ασθενούς από κοινού με την παρακολούθηση της πορείας του, χωρίς διακοπές, έχουν κομβικό ρόλο κατά τη φροντίδα υγείας των πολιτών. Ο προληπτικός έλεγχος, η παραπομπή των ασθενών σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και η τήρηση ενός ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη είναι παράμετροι που ο θεσμός του προσωπικού γιατρού μπορεί να υποστηρίξει, μια καινοτομία που εισάγουμε στο σύστημα υγείας με το παρόν σχέδιο νόμου και που μπορεί μεταξύ άλλων να στηρίξει την αναγκαία αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η μαζική προσέλευση στα νοσοκομεία για λόγους που μπορούν να θεραπευτούν στο επίπεδο του προσωπικού γιατρού δίνει τη θέση της στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του ασθενούς, την καλύτερη εξυπηρέτησή του και τη διευκόλυνσή του σε χρόνο, έναν χρόνο που σημαίνει ταλαιπωρία και μια ταλαιπωρία με συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της υγείας. Από τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και την καθοδήγηση των ασθενών εντός του συστήματος υγείας στην εφαρμογή προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων παρέχουμε στους πολίτες ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις συνθήκες και τις ανάγκες με τις οποίες ο ασθενής βρίσκεται αντιμέτωπος.

Για να στηρίξουμε τον θεσμό αυτό δεν αρκεί μόνο να τον νομοθετήσουμε. Η παρότρυνση εγγραφής του πληθυσμού στο προσωπικό γιατρό και η τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών είναι εφικτή με την εισαγωγή και την καθιέρωση του συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων που το νομοσχέδιο περιλαμβάνει. Από τις υπηρεσίες που αποζημιώνονται στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ και το ύψος ή την έκπτωση της συμμετοχής στην επιβράβευση των πολιτών που επιλέγουν να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό παρέχουμε ένα σύγχρονο και κυρίως λειτουργικό εργαλείο στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Ακόμη, με πρωτοβουλία μας καλύπτεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοθετικό κενό. Συγκεκριμένα, υιοθετούμε σήμερα ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο οργάνωσης της κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας των πολιτών από διατομεακά τμήματα ή από μη αυτόνομες ειδικές μονάδες. Εκείνα υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα διατομεακά τμήματα βραχείας ημερήσιας νοσηλείας των νοσοκομείων του ΕΣΥ, ενώ παράλληλα μεριμνούμε και για την κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα.

Αναφορικά με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, το σχέδιο νόμου αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξασφάλιση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου τους. Η εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στη διαμόρφωση πολιτικών αποζημιώσεων και τη σύναψη και διατήρηση σε ισχύ συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών υγείας αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπηρετεί. Την ίδια στιγμή προσφέρουμε κίνητρα στους παρόχους να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Τόσο οι ρυθμίσεις αυτές όσο και η εισαγωγή του κλινικού ελέγχου των παρόχων υγείας, με τη συνδρομή πιστοποιημένων ελεγκτικών εταιρειών, συνθέτουν μια νομοθετική παρέμβαση που καθιστά τον ΕΟΠΥΥ πραγματικά αποτελεσματικό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δύο χρόνια της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν επηρεάσει αναμφίβολα κάθε πτυχή του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με την υγεία. Από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής μάχης, στους επιστημονικούς φορείς που πρωτοπορούν στην έρευνα και την τεχνολογία του φαρμάκου είδαμε να εξελίσσεται μια πραγματικά πανστρατιά για τον περιορισμό του ιού. Είναι άλλωστε κοινή διαπίστωση το γεγονός πως με την εμπειρία μας αυτή δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Κάθε παρέμβαση για την υγεία που συζητείται σε αυτήν εδώ την Αίθουσα λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα των συνθηκών που η πανδημία διαμορφώνει. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αγνοούμε τη σημασία που έχει ένα νομοσχέδιο όπως το «Γιατρός για όλους» στο μικρο-επίπεδο των τοπικών μας κοινωνιών: από το Φισκάρδο στον Πόρο και από το Ληξούρι στη Σάμη και την Ιθάκη οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η γεωγραφική μάλιστα διασπορά που παρατηρείται στην περίπτωση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης είναι ακόμη ένας λόγος για τον προσωπικό γιατρό να μπει κυριολεκτικά στο σπίτι κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη για ιατρική φροντίδα.

Εάν, με άλλα λόγια, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας ερχόταν προς συζήτηση χωρίς την πίεση του covid-19 θα εξακολουθούσε να ήταν απαραίτητο. Και αν τότε είχαμε έναν λόγο να ψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού μάς προσφέρει πολύ περισσότερους.

ΠΗΓΗ: inkefalonia.gr

Related Articles

Back to top button