ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΩΡΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΑ

H Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά Δήμου Αργοστολίου σας ενημερώνουν ότι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου θα
καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι επιδόματα:

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 Επίδομα Στέγασης
 Προνοιακά Αναπηρικά και
Διατροφικά Επιδόματα
 Επίδομα Γέννησης
 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ.
Υπερηλίκων
 Σύνταξη Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων 1296/1982
 Επίδομα Στεγαστικής
Συνδρομής
 Έξοδα Κηδείας Συνταξιούχων
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Related Articles

Back to top button