ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕΤΩΡΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

H Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας με
Παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου σας ενημερώνουν ότι σύμφωνα με
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, κατά την τακτική μηνιαία καταβολή των αναπηρικών
επιδομάτων παρατηρήθηκαν πανελλαδικά σε ορισμένες περιπτώσεις
διαφοροποιημένες καταβολές, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος της
πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ που εξυπηρετεί τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα
.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της πληρωμής του τρέχοντος μήνα
Φεβρουαρίου, σε ορισμένους δικαιούχους σημειώθηκαν αναντιστοιχίες ανάμεσα
στο δικαιούμενο και στο καταβαλλόμενο ποσό των επιδομάτων
.
Ο ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την επίλυση του τεχνικού προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Η απόδοση των
ορθών ποσών στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχων θα λάβει χώρα με έκτακτη
καταβολή, για την οποία οι πολίτες θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση
.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Related Articles

Back to top button