ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Προκήρυξη θέσης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Ωδείου στην Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Καλλιτεχνικής Δ/νσης Ωδείου Αργοστολίου

Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας («ΦΣΚ»), που από το 1988 λειτουργεί το εγκεκριμμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού Ωδείον Αργοστολίου [ΦΕΚ B’ Αρ. Φύλλου 754/19.Οκτ.1988], προκηρύττει την θέση Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Ωδείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο παρακάτω κριτήρια:

  1. Δίπλωμα Σύνθεσης, ή Πιάνου, ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Κλασσικής Κιθάρας, ή Μονωδίας
  2. Πτυχίο Φυγής (Fuga)
  3. 10ετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο από την Πολιτεία Ωδείο


Ή

  1. Δίπλωμα Σύνθεσης, ή Πιάνου, ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Κλασσικής Κιθάρας, ή Μονωδίας
  2. 10ετή τουλάχιστον συναφή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρα ως σολίστ

Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: (i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσ/κης ή αναγωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής, (ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους μέλους της ΕΕ, (iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός ΕΕ με αναγωρισμένη ισοτιμία. Ολοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους μέσω εμαιλ (μόνο) στην Γραμματεία της ΦΣΚ, Εμαιλ: filarmonikisxolikef@gmail.com

Η κατάθεση ενδιαφέροντος και όλα τα ζητούμενα αποδεικτικά πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Γραμματεία της ΦΣΚ μέχρι Παρασκευή 3 Ιουνίου ώρα 23:59. Αιτήσεις που παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ή με ελλειπή δικαιολογητικά απορρίπτονται αυτομάτως.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κεφαλονιάς, θα πρέπει όμως να είναι διαθέσιμοι να αφιερώσουν ικανό χρόνο στην Κεφαλονιά που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη των σχέσεων με το υπάρχον διδακτικό προσωπικό, μαθητών/γονέων του Ωδείου, την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δράσης του Ωδείου και την συνεργασία με τον Αρχιμουσικό της Μπάντας ΦΣΚ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο ΦΣΚ

ΠΗΓΗ: inkefalonia.gr

Related Articles

Back to top button