ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων 500 Πυροσβεστών

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων 500 Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς 7ετους θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

Αναλυτικά η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προθεσμίες Κατάθεσης Δικαιολογητικών Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης Κοινοποιούνται επίσης, ως εξωτερικά αρχεία τα εξής:

Διευθύνσεις ΔΙ.Π.Υ.(Ν) για παράδοση δικαιολογητικών.

Έντυπο Εξουσιοδότησης. Βεβαίωση Ιατρού για συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες.

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης.

Related Articles

Back to top button