ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης οικισμών
του Δήμου Αργοστολίου:
Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΔΙΛΙΝΑΤΑ, ΔΡΑΠΑΝΟΣ, ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ, ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΑ, ΦΑΡΣΑ,
ΑΓΚΩΝΑΣ, ΘΗΝΑΙΑ, ΜΗΝΙΑ, ΝΥΦΙ, ΤΡΩΪΑΝΝΑΤΑ, ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ
Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ: ΑΡΓΙΝΙΑ, ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΣΤΡΑ, ΦΑΝΙΕΣ, ΑΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ
Δ.Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ: ΑΦΡΑΤΟ, ΛΟΥΡΔΑΤΑ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
Δ.Ε ΟΜΑΛΩΝ: ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ, ΕΠΑΝΩΧΩΡΙ, ΜΙΧΑΤΑ,
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.
Δικαιούχοι: οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης. Ως μόνιμος κάτοικος
ΠΕΤΚ νοείται το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη
περιοχή του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α ́169), όπως ισχύει. Ως «κύρια και μόνιμη κατοικία»
νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ. Η
παροχή των υπηρεσιών του Έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
προϋποθέσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώθηκε στην αίτηση.
Αιτήσεις συμμετοχής: Είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr), είτε μέσω του ΚΕΠ που υπάγεται η Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης.
Δύναται να προσέλθει και τρίτο πρόσωπο για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ, εφόσον είναι ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στα ΚΕΠ :

  1. Αστυνομική ταυτότητα και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης
    κατοικίας
  2. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου
    Tηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000
ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800
ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630
ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Related Articles

Back to top button