ΔΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Σάμη

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Σάμη Κεφαλληνίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

  • Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
  • Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
  • Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής        Αστυνομίας».
  • Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής            Αστυνομίας».
  • Την υπ. αριθ. 7174/22/1666295 από 11-8-2022 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης .

6. Το από 9-8-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Σάμης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Στα πλαίσια της διεξαγωγής εκδήλωσης- συναυλίας θα διεξαχθεί στην Σάμη Κεφ/νίας την Παρασκευή 12-8-2022 και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, τα παρακάτω:

Αρθρο 1ο

Την διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 20:30΄ ώρα έως και την 23:00΄ ώρα της 12-8-2022 στην οδό Ιωάννου Μεταξά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης έως το ύψος του Σούπερ Μάρκετ <<ΔΗΜΟΥΛΑΣ>.    

Άρθρο 2ο

      Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την οδό Χωροφυλακής , με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης .  

Άρθρο 3ο

   Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής

ΠΗΓΗ: inkefalonia.gr

Related Articles

Back to top button