ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

Σε τροχιά υλοποίησης η αποκατάσταση του Θεάτρου Ληξουρίου

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα για το Δήμο Ληξουρίου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Αυτό της αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου.
Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός πλέον έχει “ανέβει” στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών την 18η Ιουλίου.
Το έργο χρηματοδοτείται από την δωρεά της Περιφέρειας Αττικής μέσω της προγραμματικής του Δήμου Ληξουρίου με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Ευχή όλων είναι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός χωρίς προβλήματα ώστε σύντομα να έχουμε ανάδοχο και για αυτό το έργο.
Συνεχίζουμε…

Δήμος Ληξουρίου

Related Articles

Back to top button