ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΟΜΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣΔΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών Θυμάτων βίας

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών Θυμάτων βίας αποτελούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής και μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αλλά και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την  ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας (Περισσότερες πληροφορίες: https://isotita.gr )

Κατά συνέπεια, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, σεξουαλική, λεκτική, ψυχολογική, οικονομική) όπως:

– Ψυχολογική στήριξη

– Κοινωνική στήριξη

– Εργασιακή συμβουλευτική 

– Νομική στήριξη μέσω παραπομπής σε άλλα Συμβουλευτικά Κέντρα

– Παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες

Στελεχώνεται από Κοινωνιολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο

Μετά την ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών μπορούν πλέον να απευθύνονται για την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λ.π) 

Οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ της συμβουλευτικής.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00-16:00)

    

    

     

Related Articles

Back to top button