ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην ΚΥΑ:Δια/ΓΠ.οικ16506/ 18.03. 2022 (ΦΕΚ 1302/18.3.22 Τεύχος Β) του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, όπως προσέλθετε στην 10ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresense-www. Epresence.gov.gr) στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 06 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος

2) Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

3) Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της AegeanRebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

4) Έγκριση της αριθ 18/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Πεζόδρομου Σκάλας.
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

5) Έγκριση της αριθ 19/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Έγκριση της αριθ 20/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων έτους 2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

7) Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co»
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

8) Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου :
«Αποκατάσταση Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου ».
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

9) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του Έργου: «Αποκατάσταση Δασικής Βλάστησης και λοιπών Ζημιών στο Άλσος Κουτάβου Δήμου Αργοστολίου»
Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Διονύσιος Μινέτος.

10) Έγκριση της αριθ 53/22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με έκθεση πεπραγμένων ΟΕ του έτους 2020.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

11) Έγκριση της αριθ 54 /22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξάμηνου 2021.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

12) Έγκριση της αριθ 04/22 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου
σχετικά με τροποποίηση σχεδίου Ο.Ε.Υ
Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Νικόλαος Φραντζής .

13) Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με
2η τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

14) Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες που αντιμετωπίζουν έκτακτα γεγονότα.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

15) Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Κεφαλληνίας
Εισήγηση : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος &Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αλεξία Ζαπάντη .

16) Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Φτέρη Κεφαλληνίας
Εισήγηση: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος &Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αλεξία Ζαπάντη

17) Σχετικά με αίτημα Διαχειριστικής Αρχής Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου .
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

18) Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου
Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Related Articles

Back to top button