ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σύσταση από τον Δήμο Σάμης να κοπούν κλαδιά και φυτά που προεξέχουν σε κοινόχρηστους χώρους

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες – επικαρπωτές κ.λ.π., να προβούν σε εργασίες κοπής κλαδιών των φυτών τους που προεξέχουν σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, δημοτικούς– επαρχιακούς δρόμους κ.α.) σε όλη την επικράτειά του Δήμου Σάμης  εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο Δήμος θα προβεί σε εργασίες κοπής με δικά του συνεργεία.

Related Articles

Back to top button