ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΙΩΝ- Ανακοίνωση πρόθεσης πρόσληψης 1 ενός ατόμου

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι Κεφαλονιάς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ένα (1) Φροντιστή/στρια και καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακάτω θέση εργασίας:

ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5075122:  Φροντιστή/στρια. Αφορά σε μια (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

Συνημμένα θα βρείτε περίληψη και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

kefaloniapress.gr

Related Articles

Back to top button